Stemverklaring - resolutie inzake jeugdwerkloosheid

devin-avery-lhAy4wmkjSk-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 8 oktober 2020 om 11:35

Stemverklaring - resolutie inzake jeugdwerkloosheid

Het Europees Parlement heeft vandaag gestemd over een resolutie inzake de jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid loopt in veel lidstaten op.

Bij jongeren onder de 25 jaar bedraagt het percentage jeugdwerklozen 40,8% in Spanje, en 33,6% in Griekenland. In verschillende regio’s in die landen lopen de jeugdwerkloosheidscijfers zelfs op tot boven de 50%. In Nederland is 11% van de jongeren onder de 25 jaar werkloos. Gemiddeld in de EU bedraagt de jeugdwerkloosheid bijna 17%.

Het is daarom belangrijk om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en te zorgen voor een goed pakket aan begeleidende maatregelen voor zaken als scholing, omscholing en bijscholing. Dat is eerst en vooral een taak van de lidstaten. Immers, de verschillen tussen, ja zelfs soms bínnen de Europese landen, zijn fors. Dat vraagt maatwerk en een gerichte, soms zelfs regionale aanpak. En niet, zoals de resolutie eist, bindende garanties voor jongeren op werk (jongerengarantie).

Hoewel er in de resolutie zeker andere goede aspecten zitten, met name wat betreft onderwijs en omscholing, heb ik me bij de eindstemming onthouden. De bindende Europese verplichting/jongerengarantie vind ik te ver gaan en geen rekening houden met de verschillen in jeugdwerkloosheid tussen, en zelfs ín de lidstaten.