Financiële verantwoording

Financiële verantwoording AOV 2021

Accountantskantoor Van Ree heeft over het jaar 2021 de besteding van mijn algemene onkosten (de zogenoemde AOV) gecontroleerd. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.

Over het jaar 2021 bedroegen de inkomsten vanuit genoemde vergoeding, verstrekt door het Europees Parlement, 54.901 euro. De uitgaven waren in dat jaar 58.560 euro. Over het jaar 2021 was derhalve sprake van een tekort op de AOV van 3659 euro. Dat tekort zal ik verrekenen met de AOV-vergoeding over 2022.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft op 2 december 2022 zonder bezwaar kennis genomen van deze controle.