Financiële verantwoording

Accountantskantoor Van Ree heeft over het jaar 2017 de besteding van mijn algemene onkosten gecontroleerd. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.


Een Europarlementariër is niet verplicht over de besteding van de algemene onkostenvergoeding verantwoording af te leggen. Ik vind dat onbegrijpelijk: het gaat immers om veel geld, belastinggeld. Bij diverse EU-budgetbehandelingen in de afgelopen jaren heb ik getracht dit met amendementen te veranderen. Dat lukte helaas tot nu toe niet.


Over het jaar 2017 bedroegen de inkomsten vanuit genoemde vergoeding 52.104 euro. De uitgaven bedroegen 44.904 euro. Het overschot/verschil van 7.200 euro heb ik inmiddels teruggestort aan het Europees parlement.


Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft op 9 november 2018 deze controle besproken en er met instemming kennis van genomen.