Financiële verantwoording

Financiële verantwoording AOV 2019

Accountantskantoor Van Ree heeft over het jaar 2019 de besteding van mijn algemene onkosten (de zogenoemde AOV) gecontroleerd. Dit ter voortzetting van de reeds in 2009 begonnen controles.

Over het jaar 2019 bedroegen de inkomsten vanuit genoemde vergoeding, verstrekt door het Europees Parlement, 54.111 euro. De uitgaven waren in dat jaar 58.215 euro. Het tekort zal ik te zijner tijd verrekenen met het te verwachten overschot van het jaar 2020.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft op 6 november 2020 deze controle besproken, en er met instemming kennis van genomen.