Stemverklaring - Voor klimaatwet gestemd

li-an-lim-ycW4YxhrWHM-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 8 oktober 2020 om 09:09

Stemverklaring - Voor klimaatwet gestemd

Deze week is in het Europees Parlement de Klimaatwet behandeld. Deze wet is de hoeksteen van de Europese Green Deal. Daar wordt in verankerd dat er in 2050 klimaatneutraliteit moet zijn. Ik steun de hoofdlijnen van deze wet en heb dus voor gestemd bij de eindstemming hierover.

Er is ook gestemd over een ambitieus tussendoel: de CO2-uitstoot in 2030 met 60 procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Ik heb dat ook gesteund. Waarom? Omdat met name de laatste jaren duidelijk is geworden dat we het streven naar een beperking van de temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graden Celsius niet gaan halen deze eeuw, tenzij we er een schep bovenop doen. Die extra inspanning is beslist nodig, zoals bijvoorbeeld wel blijkt uit het steeds snellere smelten van de ijskappen in Groenland en van de gletsjers in de Alpen.

We staan voor grote uitdagingen, want er is geen planeet B. Wel is er een plan B: meer ambitie bij het redden van de aarde. Dat is hard nodig, van levensbelang en kan alleen door dit bij uitstek grensoverschrijdende probleem Europees en ook mondiaal aan te pakken: stevig, en met toewijding.