Stemverklaring - geen versoepeling ggo-regelgeving

coronavirus photo-1583324113626-70df0f4deaab.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 10 juli 2020 om 14:27

Stemverklaring - geen versoepeling ggo-regelgeving

Tijdelijk de regels versoepelen rond genetische modificatie in de zoektocht naar een coronavaccin, is een onverstandig voorstel. In de praktijk betekent dit vaak dat de regels permanent aangepast worden. Daarnaast is er voor het toelaten van genetisch gemodificeerde medicijnen onder andere een milieurisicotoets nodig.

Wat wordt het effect van het vaccin op mens en milieu? De Europese Commissie schuift deze regelgeving in één klap aan de kant en denkt met een tijdelijke spoedprocedure door te kunnen pakken. Wat de risico’s zijn, weet dus niemand.

Het belangrijkste Adviesorgaan van de Nederlandse regering, de Commissie Genetische Modificatie, veegt in een advies van 24 juni dit voorstel dan ook geheel van tafel: “onverantwoord en disproportioneel”.[1]

Bovendien, vijf jaar geleden is eenzelfde spoedprocedure inzake een vaccin tegen het varkensgriepvirus wel doorgezet. Toen kwam er uiteindelijk een vaccin in de handel waar enkele multinationals goed aan verdienden. Het werkte alleen niet.

We werken aan een vaccin met de bouwstenen van het leven. Dat moet zorgvuldig gebeuren want haastige spoed blijkt zelden goed.

----

Uitslag van de stemming over Uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan en die bestemd zijn voor de behandeling of de voorkoming van de coronavirusziekte, alsmede de levering van die geneesmiddelen:

Voor: 505
Tegen: 67 (waaronder ik als enige van de EVP)
Onthouden: 109[1] COGEM, COGEM advies n.a.v. voorstel EC om de milieurisicobeoordeling bij klinische studies t.b.v. behandeling en preventie COVID-19 af te schaffen, 24 juni 2020, te vinden op: https://cogem.net/ (laatst geraadpleegd op 2 juli 2020)