Europese ´Green Deal´ moet meer positieve prikkels krijgen

aarde
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 27 november 2019 om 10:00

Europese ´Green Deal´ moet meer positieve prikkels krijgen

Het Europees Parlement (EP) stemt deze week over een omvangrijke resolutie naar aanleiding van de 25e Klimaatconferentie van de Verenigde Naties, deze keer in Madrid (COP25). De resolutie is de insteek van het EP in het komende overleg met de Europese Commissie over de zogenoemde ´Green Deal´.

In de nu voorliggende resolutie doet het EP vergaande aanbevelingen om klimaatverandering aan te pakken. Die maatregelen zijn hard nodig, want de bestaande nationale programma´s hiervoor zijn volstrekt onvoldoende: die leiden niet tot het bij de Klimaatovereenkomst van Parijs beoogde doel om de temperatuurstijging tot 2 graden Celsius te beperken, maar tot een stijging naar 3,2 graden eind deze eeuw!

Het verlagen van emissies (uitstoot) heeft het meeste effect op het tegengaan van klimaatverandering. Het EP wil met de resolutie in 2050 een koolstofneutraal Europa hebben, één Europees luchtruim creëren waardoor brandstofkosten en CO2 omlaaggaan, CO2-reductie in de scheepvaart realiseren en naar het (geleidelijk) uitfaseren van nucleaire energie en fossiele brandstoffen. Verder ziet het EP grote positieve waarde in maatregelen om bossen, landbouw en oceanen bij te laten dragen aan het terugdringen van klimaatverandering, bijvoorbeeld met (nog) slimmere landbouwtechnieken, zoals het opvangen van methaan uit mest. Ik vind de vele aanbevelingen in de resolutie over energie, landbouw, transport en hergebruik belangrijk en hard nodig.

Stop en beloon

Alhoewel het EP met deze resolutie de goede richting op gaat, zijn er volgens mij wel verbeterpunten nodig en mogelijk. In de resolutie van het EP staan tal van opsommingen over welke verkeerde ontwikkelingen er gaande zijn en staan te gebeuren. Het EP wil daar stevig het mes inzetten en van alles verbieden, stoppen en tegenhouden. Ik vind de richting van vooral verbieden te eenzijdig. Te veel ´straffen´, nauwelijks ´belonen´! Waar zijn uitdagingen mogelijk die wél stimuleren en wél aanzetten tot positief gedrag?

Ik denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke invoer van snelheidsbeperkingen op autowegen. Dat is niet alleen goed voor de reductie van stikstofemissie, maar nog véél beter voor de reductie van CO2. In een lidstaat zoals Oostenrijk krijgen auto´s op fossiele brandstoffen snelheidsbeperkingen opgelegd, terwijl emissieloze wagens zoals elektrische auto´s, harder mogen blijven rijden.

De groei van elektrische vrachtauto’s zou ook beter gestimuleerd kunnen worden. Momenteel mogen vrachtwagens circa 40 ton aan vracht vervoeren. Waarom geven we elektrische vrachtwagens niet een bonus van 10% zodat zij 44 ton mogen vervoeren? Of neem het grote belang dat zeeën en oceanen spelen in het opnemen van bijvoorbeeld CO2. Die rol moet de blauwe wereld kunnen blijven spelen, maar dan is het belangrijk dat de vervuiling in onze oceanen en zeeën vermindert. Nu doen al heel wat vissers mee aan een programma genaamd ´fishing for litter´. Ze gaan dan niet alleen de zee op om vis te vangen, maar ook om het opgeviste afval aan land te brengen. Geef die vissers een bonus: bijvoorbeeld een korting op hun omzetbelasting per opgeviste ton afval.

Dat soort positieve aanzetten kom ik in de EP-resolutie te weinig tegen. Ik zou ze sowieso in de hele discussie over klimaatverandering meer tegen willen komen. Hierbij mijn aanzet: ik hoop dat er nog vele (creatieve) voorstellen volgen, want we weten dat positieve stimulansen veel beter werken om iets te bereiken. Meer belonen en minder straffen dus. Ik hoop dat dit de hoofdlijn wordt van het ‘Green Deal’ voorstel waarmee de nieuwe Europese Commissie komend voorjaar komt.

(Dit artikel is in een aangepaste vorm op woensdag 27 november gepubliceerd in het Nederlands Dagblad)