Natuurherstelwet moet realistischer

bob-brewer-3xebSLJYXrE-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 12 juli 2023 om 13:00

Natuurherstelwet moet realistischer

We moeten de natuur in Europa herstellen. De toename van bosbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en een sterke afname van de biodiversiteit laten dat duidelijk zien. Hier is zorgvuldige wetgeving voor nodig, maar helaas heeft de natuurherstelwet in de huidige vorm ongewenste bijeffecten.

In de natuurherstelwet staan veel verregaande voorstellen. Een groot aantal daarvan steun ik, maar een aantal gaan mij te ver. De natuurherstelwet houdt met te veel mensen te weinig rekening. Het tijdschema is rigide en er is geen maatwerk. Wanneer je zo’n groot onderwerp goed wilt aanpakken, is het noodzakelijk om iedereen mee te krijgen.

In het verlengde daarvan heb ik daarom ook kritiek op het door de Commissie gekozen rechtsinstrument: de verordening. Die rechtsvorm kent geen maatwerk. De Europese Commissie had de voorstellen moeten presenteren in de vorm van een richtlijn, dan kunnen lidstaten – na instemming door de Commissie – specifieke maatregelen treffen.

Het liefste had ik dan ook tegen de natuurherstelwet willen stemmen, maar ik vind ook dat we hoognodig wat moeten doen om gezamenlijk beter zorg te dragen voor de schepping. Met groot ongemak heb ik mij daarom uiteindelijk onthouden van stemming.

Labels: , , , ,