Beoordeling GVB - De puls is puik (5)

Pulskotter - TX-36 - Foto's gemaakt door Jan van der vis, rechtenvrij te gebruiken (4) (1).JPG
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 27 maart 2023 om 11:25

Beoordeling GVB - De puls is puik (5)

De Europese Commissie heeft recent een viertal documenten gepresenteerd ter bevordering van duurzame visserij en het herstel van mariene ecosystemen. In deze documenten wordt ingegaan op het functioneren van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB), de energietransitie én worden maatregelen voorgesteld om bepaalde vissoorten en habitats te beschermen. In deze blogreeks wil ik mijn standpunten over deze voorstellen graag nader toelichten.

De afgelopen dagen heb ik in diverse blogs uitleg gegeven over de maatregelen die de Europese Commissie aan de visserijsector wil opleggen. Deze maatregelen zullen desastreuze gevolgen hebben voor de visserijsector.

Een goed alternatief voor deze plannen is de pulsvisserij. De puls is een visserijmethode waarbij door middel van kleine stroompulsen platvis, met name tong, van de zeebodem wordt opgeschrikt en vervolgens in een net bij die pulsstrengen wordt gevangen. Op deze manier is er minder bodemberoering, wat een enorme brandstofbesparing en CO2-reductie oplevert: het over de zeebodem trekken van zware netten en kettingen behoort dan immers tot het verleden. Daarnaast is de pulsvisserij een zeer selectieve vismethode, waardoor ongewenste bijvangsten fors verminderen.

Helaas is de pulsvisserij in 2021 door de Europese Unie verboden. Graag blijf ik aandacht vragen voor deze methode. Daarom organiseer ik morgen, dinsdag 28 maart, een lunchevent over de puls. Tijdens dit event in het Europees Parlement zal Dr. Pim Boute de onderzoeksresultaten van zijn promotieonderzoek presenteren. In zijn dissertatie is te lezen dat de impact van de elektrische stroom op mariene organismen nihil is. De puls is puik!

Labels: , ,