Beoordeling GVB - Energietransitie (4)

robert-katzki-J6OURcqeNZ4-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 24 maart 2023 om 10:00

Beoordeling GVB - Energietransitie (4)

De Europese Commissie heeft recent een viertal documenten gepresenteerd ter bevordering van duurzame visserij en het herstel van mariene ecosystemen. In deze documenten wordt ingegaan op het functioneren van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB), de energietransitie én worden maatregelen voorgesteld om bepaalde vissoorten en habitats te beschermen. In deze blogreeks wil ik mijn standpunten over deze voorstellen graag nader toelichten.

De energieprijzen hoger zijn dan ooit. Deze hoge prijzen hebben er de afgelopen tijd mede voor gezorgd dat veel vissers hun schepen aan wal moesten laten liggen, of zelfs noodgedwongen moesten laten slopen. Het is ook daarom belangrijk dat de visserijsector minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan over hoe de energietransitie van de visserijsector aangepakt moet worden. Namelijk door het vervangen en/of moderniseren van scheepsmotoren en het energie-efficiënter maken van huidige motoren.

De voorgestelde ideeën van de Commissie zullen inderdaad de energiebehoefte van de sector omlaag brengen en die onafhankelijkheid verhogen. Daarnaast zullen subsidiemogelijkheden beschikbaar gesteld worden voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van schepen of voor het moderniseren of vervangen van motoren. Echter, deze subsidies zijn alleen beschikbaar voor schepen korter dan 24 meter.

Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse vloot gestimuleerd wordt om de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen te verlagen, máár dan moeten die mogelijkheden er ook zijn voor schepen langer dan 24 meter. De komende maanden zal ik dit blijven aankaarten, omdat het huidige Commissievoorstel namelijk een gelijk speelveld in de weg staat.

Labels: ,