Stemverklaring - kwijting Europees Parlement

emmanuel-burdin-mMnsOrH9hiI-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 4 mei 2022 om 14:30

Stemverklaring - kwijting Europees Parlement

Ik heb voor het besluit gestemd om het Europees Parlement kwijting te verlenen voor het jaar 2020. Dit betekent dat we het gevoerde (financiële) beleid van het Parlement als organisatie over dat jaar officieel hebben goedgekeurd.

Ik kon mij in het bijzonder vinden in de oproep om het Europees Parlement zelf zeggenschap te geven over haar plaats van vestiging. Op die manier zouden we eindelijk kunnen besluiten wat een meerderheid al heel lang wil: stoppen met het idiote maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg, en Brussel als permanente zetel aanwijzen. Dat dit ook echt zal gebeuren blijft helaas een illusie, zolang de Franse president een veto heeft  in dit besluit. Het is desalniettemin goed dat het Parlement blijft opkomen voor haar eigen standpunt.

Ik betreur dat er in de onderhandelingen over deze resolutie ook een paar hele belangrijke paragrafen gesneuveld zijn. Wederom is het niet gelukt om een duidelijk standpunt in te nemen over de verantwoording van de onkostenvergoeding  die Europarlementariërs ontvangen. Het openbaar maken van bonnetjes blijft op deze manier vrijwillig. Wat mij betreft wordt dit echter een harde verplichting. Deze strijd zal volgend jaar opnieuw worden gevoerd, hopelijk dan met meer succes.