Stemverklaring - Rapport Karski over vervolgde gelovigen

rod-long-DRgrzQQsJDA-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 3 mei 2022 om 15:05

Stemverklaring - Rapport Karski over vervolgde gelovigen

Het rapport over de vervolging van minderheden vanwege geloof of religieuze overtuiging is van groot belang. Er worden immers mondiaal vele miljoenen vanwege hun geloof of religieuze overtuiging vervolgd; dat mag de Europese Unie niet ongemoeid laten.

Godsdienstvrijheid is voor mij een van de belangrijkste politieke speerpunten, en het is het zeer terecht dat het Europees Parlement hier met dit rapport expliciet aandacht aan besteedt.
Toch kan ik het rapport in zijn definitieve vorm niet steunen, omdat het ons niet is gelukt een aantal verwijzingen naar het promoten van abortus provocatus uit de tekst te halen. Ik betreur het dat een rapport dat op dient te komen voor religieuze minderheden juist groepen in het beklaagdenbankje zet wegens hun opvattingen over de bescherming van het ongeboren leven, opvattingen die juist vaak religieus gemotiveerd zijn.
Om die reden heb ik niet voor het rapport kunnen stemmen, maar heb ik mij onthouden bij de eindstemming.