Groen met Peter #1: De Europese Green Deal en het Fit-for-55-pakket

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 15 maart 2022 om 12:44

Groen met Peter #1: De Europese Green Deal en het Fit-for-55-pakket

De Eurofractie van de ChristenUnie vindt duurzaamheid een heel belangrijk thema. Binnen het Europees Parlement gaat het hier vrijwel dagelijks over. Van enkele belangrijke ontwikkelingen willen we jullie graag met enige regelmaat op de hoogte houden.

Vandaag trappen we af met twee termen die in Brussel vaak gebruikt worden, maar die in Nederland bij veel mensen waarschijnlijk wat minder bekend zijn. Wat zijn de Europese Green Deal en het Fit-for-55-pakket?
Dat klimaatverandering iets is wat we moeten aanpakken, zal niemand tegenwoordig meer vreemd in de oren klinken. De opwarming van de aarde komt in het nieuws regelmatig voorbij, als we bijvoorbeeld horen over een toenemend aantal bosbranden en smeltende gletsjers. Het is iets wat we als ChristenUnie, en ook als Eurofractie, erg belangrijk vinden. Hoe zo’n aanpak er uit gaat zien, is echter een omstreden vraag. Sommige politici stellen namelijk dat klimaatverandering niet bestaat, of niet belangrijk genoeg is om maatregelen tegen te nemen. Anderen vinden dat er wel iets moet gebeuren, maar dat de burgers en bedrijven in hun eigen land daar vooral niks van mogen merken.
De Europese Commissie is van mening dat er verstrekkende maatregelen nodig zijn. Ze heeft hiertoe afgelopen zomer een belangrijke stap genomen, met het voorstellen van een groot aantal wetten – het zogenoemde ‘Fit-for-55-pakket’ – in het kader van de Europese Green Deal. Frans Timmermans is hier nauw bij betrokken. Hij is de verantwoordelijke Eurocommissaris voor het geheel van de Green Deal. Het doel van dit plan is om in 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten in de EU ten opzichte van 1990, om vervolgens richting 2050 naar complete klimaatneutraliteit te gaan. Dit betekent dus dat alle energie groen moet worden opgewekt en dat alle CO2 die toch nog wordt uitgestoten, gecompenseerd of opgevangen moet worden. De EU wil hiermee voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015.
Een dergelijke grote reductie van broeikasgassen bereik je niet zomaar. Het pakket van voorstellen raakt dan ook elke lidstaat en elke sector binnen, maar soms zelfs ook buiten de EU. Dit komt in de vorm van wetgeving, extra impulsen voor innovatie, maar soms ook extra kosten. Het Europees Parlement neemt deze maanden alle voorstellen in behandeling. Hoe deze debatten zich precies ontvouwen en wat de gevolgen zijn in de praktijk, zullen we in komende blogs verder toelichten!