Stemverklaring Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

tim-hufner-6-kTk6B8mq8-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 23 november 2021 om 12:25

Stemverklaring Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is groener dan ooit tevoren. Alhoewel ik me vorig jaar nog onthield op een van de drie rapporten die samen het GLB vormen, stem ik deze keer voor alle drie.

Na ongeveer een jaar stemmen we wederom over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), ditmaal niet over duizenden amendementen, maar over het voorlopige akkoord over dit beleid dat tot stand is gekomen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie.

Het GLB was dringend aan verandering toe, omdat het zorgde voor veel administratieve rompslomp, maar vooral omdat het huidige beleid niet voldoende deed aan milieu- en klimaatbescherming. Immers, ook de landbouwsector moet de Green Deal-doelen halen. 

In de drie rapporten die deze week voorliggen, wordt duurzame landbouw gestimuleerd met het creëren van prikkels in plaats van overregulering. De EU beweegt zich dus eindelijk in de richting waar ik al langer voor pleit: boeren die duurzamer en groener produceren, moeten daar ook voor beloond worden. Daarnaast wordt nu – naast Nederland – ook in de rest van Europa de basis gelegd voor kringlooplandbouw. Er wordt steviger ingezet op lokale productie, de biodiversiteit wordt beter beschermd en jonge boeren krijgen meer steun.

In het nieuwe GLB worden ecologische maatregelen financieel beloond en dat is nog nooit eerder vertoond. Zo moet ten minste 35% van alle financiering voor plattelandsontwikkeling worden gebruikt voor milieu- en klimaatmaatregelen, en 25% van de subsidies om het inkomen van de boer aan te vullen moet worden toegewezen aan ecoregelingen. Het mooie is dat de lidstaten hier dus zelf een ruimer percentage van kunnen maken, waarbij ik verwacht dat dit ook gedaan zal worden. Dit resultaat is ambitieuzer dan wat de lidstaten in de Raad aanvankelijk wilden, en meer ook dan de Europese Commissie kon voorzien.

Een ander belangrijk punt is dat de regels van het nieuwe GLB op EU-niveau eenvoudiger worden. We krijgen hiermee eindelijk een betere administratie en minder bureaucratie voor de boeren.

Ik zag liever een nog ambitieuzer groen beleid, waarbij we tegelijkertijd onze voedselproductie ook op niveau houden, maar doordat bovenstaande punten behouden zijn gebleven tijdens de onderhandelingen tussen de drie EU-instellingen is het nieuwe GLB een stap in de goede richting en verdient het mijn voorstem.