Nieuwe landbouwbeleid moet ambitieuzer

tim-hufner-6-kTk6B8mq8-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 23 oktober 2020 om 09:55

Nieuwe landbouwbeleid moet ambitieuzer

Bij de stemming over het Europees landbouwbeleid heb ik me onthouden. De voorstellen zijn niet ambitieus genoeg. Wat mij betreft moet er een schep bovenop.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) – zoals de officiële benaming is – van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Bijna 40% van de Europese begroting gaat momenteel naar de landbouw, wat het tot een belangrijk onderwerp maakt.

Duurzamere voedselproductie

De komende jaren gaat dit beleid stevig op de schop. Zo wordt er steviger ingezet op lokale productie, krijgen jonge boeren meer steun en moet er oog zijn voor klimaatslimme landbouw (waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatdoelen van Parijs). Vooral dat laatste punt kan beter. Een deel van het Europees Parlement is bang dat een té groen beleid zal leiden tot de ineenstorting van de voedselproductie, terwijl juist het tegengestelde waar is! Duurzame landbouw draagt namelijk bij aan het zekerstellen van de voedselproductie op de lange termijn.

Achterblijvers

Onder andere in Midden- en Oost-Europa trapt men nog te veel op de rem. De achterblijvers mogen echter niet het tempo bepalen. In de afgelopen decennia is het aantal weidevogels gehalveerd, maar ook bijen- en insectenbestanden gaan hard achteruit. De komende jaren moet daarom veel meer aandacht komen voor biodiversiteit in de landbouw. Lidstaten moeten streven naar een areaal waar op zijn minst 10% van de landschapselementen gunstig is voor de biodiversiteit. Terecht is een amendement daarover aangenomen.

Positief is dat het nieuwe landbouwbeleid groener wordt dan het vorige. De EU beweegt zich nu eindelijk in de richting van een stimuleringsbeleid. Ik pleit er al langer voor dat boeren die duurzamer en groener produceren, daar ook voor beloond moeten worden. Daarnaast wordt nu ook in de rest van Europa de basis gelegd voor kringlooplandbouw. Al met al is het nieuwe GLB wel een stap in de goede richting en daarom gaat een tegenstem mij beslist te ver.

Vegaburgers

In verschillende media is er opvallend veel aandacht over de regelgeving omtrent de “vegetarische burgers”. Ik vind het overdreven dat de EU zich bezighoudt met het verbieden van de namen van vegetarische producten. Als er maar duidelijk bij staat dat iets vegetarisch is, dan maakt het mij niet uit hoe deze producten heten. Zolang voedsel maar duurzaam en gezond is, kunnen we het zonder problemen eten.