Stemverklaring - tegen resolutie Poolse abortuswetgeving

liane-metzler-B32qg6Ua34Y-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 11 november 2021 om 11:13

Stemverklaring - tegen resolutie Poolse abortuswetgeving

In de resolutie ter herdenking van de eerste verjaring van de Poolse abortuswetgeving, spat van vrijwel iedere paragraaf de scherpe afkeer tegen het Poolse beleid inzake abortus provocatus af. Tal van argumenten worden gebruikt om het Poolse beleid te verwerpen.

En dat uitgerekend in de Week van het Leven, een week waarin we in Nederland stil staan bij de meer dan 30.000 abortussen per jaar in ons land. De lidstaten moeten alles op alles zetten het afbreken van zwangerschappen te voorkomen.
De Europese Unie heeft geen bevoegdheden als het gaat om abortus provocatus. Reeds talloze malen heeft onder andere de Europese Commissie terecht en juist verklaard, dat de EU op dit terrein niet bevoegd is. De resolutie gaat daar volledig aan voorbij. Sterker nog, de oproep in meerdere paragrafen aan de Europese Commissie om allerlei acties te nemen en beleid te ontwikkelen mist dus iedere rechtsgrondslag.
 
Ik had liever gezien dat de resolutie stil zou staan bij de schrijnende leed van abortus provocatus, zeer zeker voor het kind, maar ook vaak voor de moeder. De vader wordt helaas helemaal niet genoemd. Ik hoop dat de lidstaten hun beleid, preventief en actief, zo inrichten dat het grote kwaad van abortus provocatus wordt teruggedrongen.
 
Ik zie dus geen enkele reden de resolutie te steunen.