Stemverklaring - Hervormingen Europees begrotingsbeleid moeten niet afleiden van noodzaak tot fiscale discipline

andre-taissin-5OUMf1Mr5pU-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 8 juli 2021 om 14:15

Stemverklaring - Hervormingen Europees begrotingsbeleid moeten niet afleiden van noodzaak tot fiscale discipline

Hoe moet het verder met het fiscale beleid in de EU na de coronacrisis? Het rapport Marques laat terecht zien dat er een balans moet zijn tussen het aflossen van schulden enerzijds en het belang van overheidsuitgaven voor herstel en transitie anderzijds. Toch noemt dit rapport ook enkele plannen die de EU op fiscaal gebied te veel macht geven. Die kan ik niet steunen. Daarom heb ik mij onthouden bij de eindstemming.

Het initiatiefrapport leunt zwaar op de plannen van het European Fiscal Board voor het hervormen van het Europese fiscale beleid. Die voorstellen gaan onder meer over het opzetten van een centrale fiscale capaciteit die gefinancierd wordt met Europese belastingen en gezamenlijke Europese obligaties. Dit alles om beter bestand te zijn tegen economische schokken. Hoewel het rapport zich niet expliciet uitspreekt voor of tegen deze voorstellen, sta ik er niet bij te applaudisseren.

Ook de positieve houding van het initiatiefrapport richting het voornemen voor meer eigen inkomstenbronnen voor de EU is een reden dat ik dit rapport niet kan steunen. Dergelijke constructies geven de EU veel macht maar mogen niet afleiden van de noodzaak tot fiscale discipline en structurele hervormingen in de lidstaten.