Stemverklaring - Resolutie over de schending van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije

yanny-mishchuk-2LlRyW0EHr0-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 8 juli 2021 om 14:15

Stemverklaring - Resolutie over de schending van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije

De afweging omtrent deze resolutie was zeldzaam ingewikkeld.

Enerzijds vind ik het nodig dat de Europese Commissie en de Raad tegen Hongarije de zogenoemde artikel 7-procedure door zetten opdat het land de rechtsstaat respecteert. De rechtsstaat geldt immers voor iedereen, ongeacht iemands seksuele voorkeur, zie artikel 2 van het Europese Verdrag. Een resolutie met slechts deze strekking had mijn steun gekregen.

Anderzijds bevat de omvangrijke resolutietekst waarover we stemden meerdere punten die daar pertinent niet in thuis horen. Zo wordt bijvoorbeeld gerefereerd aan de resolutie van 24 juni jl. over seksuele en reproductieve rechten (lees: abortus provocatus). Ik heb daar toen tegen gestemd en het is onnodig en ongewenst daaraan toch te refereren.

Ook ongewenst is dat de resolutie voor de lidstaten invult, hoe seksuele voorlichting op scholen vormgegeven moet worden. Dit staat op gespannen voet met de onderwijsvrijheid van de lidstaten.

Wij stemden over deze tekst van deze resolutie. Daar zou ik normaliter tegen hebben gestemd, maar er is ook het politieke signaal richting de Hongaarse regering, het Europese Verdrag te respecteren. In die complexe afweging heb ik me uiteindelijk van mijn stem onthouden.