Persbericht: Europa moet Turkije aanspreken op onderdrukking christenen

wesual-click-rsWZ-P9FbQ4-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 14 april 2021 om 10:15

Persbericht: Europa moet Turkije aanspreken op onderdrukking christenen

De Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, moet de arrestatie van de Aramese monnik Bileçen in Turkije veroordelen. Dat vinden vier Nederlandse Europarlementariërs van christelijke partijen.

Peter van Dalen (ChristenUnie), Bert-Jan Ruissen (SGP), Esther de Lange (CDA) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) stellen samen schriftelijke vragen over de arrestatie van Aho Sefer Bileçen. Begin januari werd deze monnik opgepakt, omdat hij in 2018 een stuk brood had gegeven aan twee mensen die bij zijn klooster langskwamen. Deze mannen zouden volgens de openbare aanklagers in Turkije leden van de Koerdische PKK, die in dat land als terroristische organisatie wordt gezien.

De monnik zelf zegt uit “christelijke naastenliefde” hebben gehandeld en volgens hem ging het om een religieuze – en dus geen politieke – daad. De hele situatie leest alsof de monnik er is ingeluisd, in een aanklacht van “hulp aan terroristen”, terwijl hij uit barmhartigheid steun verleende. De uitspraak van de Turkse rechtbank over monnik Aho is een klap voor de democratische beginselen, mensenrechten en bescherming van minderheden en kwetsbare groepen in Turkije. Zolang de EU in het kader van toetredingsonderhandelingen in dialoog staat met Turkije, en het land daar ook financieel van profiteert, dient de Hoge vertegenwoordiger dergelijke misstanden aan te kaarten bij de Turkse regering.

De vier Europarlementariërs stellen daarom gezamenlijk de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de situatie van en het oordeel over monnik Bileçen en van mening dat dit wederom een voorbeeld is van hoe Turkije mensenrechten schendt en de christelijke Aramese minderheid onderdrukt?
  2. Zo ja, kunt u de Turkse autoriteiten om meer opheldering en informatie vragen?
  3. Kunt u de Turkse autoriteiten oproepen om alle aanklachten tegen monnik Aho Sefer Bileçen in te trekken en dit proces te beëindigen?