Stemverklaring - Resolutie om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden

EP-3
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 17 april 2020 om 13:20

Stemverklaring - Resolutie om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden

Aanvankelijk ging het in de ontwerptekst van deze resolutie vooral over meer wederzijdse hulp op medisch gebied, maar de finale tekst bevat nu 56 paragrafen over vele onderwerpen.

In die tekst staan goede punten zoals veroordeling van de uitholling van de rechtsstaat in Polen en Hongarije; ‘recovery bonds’ om het herstel te financieren uit de EU begroting; bij de wederopbouw staat de Green Deal centraal; het niet samenvoegen van de schulden van de Europese landen, en gebruik van het EMS voor de crisisbestrijding.

Echter, een reeks punten bevalt mij niet, zoals meer eigen EU-inkomsten (lees: EU-belastingen); meer macht naar de Europese Commissie; snelle realisatie van de Europese Monetaire Unie, en een flink groter Meerjarig Financieel Kader.

Ik vind gezamenlijke solidariteit in de Europese Unie belangrijk. Die zien we ook terug in verschillende andere voorstellen, zoals het noodpakket voor de visserij- en aquacultuursectoren. Ook in de resolutie van vandaag zitten punten die de solidariteit bevorderen. Tegelijk is helder dat diverse fracties nu de EU een stevig stap vooruit willen laten zetten naar een federaal Europa. Dat gaat me te ver en daarom heb ik me bij deze stemming onthouden.