EU moet deuren niet openzetten voor Europees leger

EP-3
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 14 januari 2020 om 21:49

EU moet deuren niet openzetten voor Europees leger

Nederland en de meeste Europese Lidstaten verdedigen zich tegenwoordig in het kader van de NAVO. Ik wil dat graag zo houden.

Vooral ook omdat het in dat samenwerkingsverband uiteindelijk de nationale parlementen zijn, die beslissen over de vraag op welke gevaarlijke missies hun vrouwen en mannen worden uitgezonden. Ik hoop hierbij van harte, dat ook mijn land spoedig twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie (de NAVO-norm) zal besteden.

De jure staat er in het nu voorliggende jaarverslag helemaal nergens, dat er een Europees leger moet komen. Maar de facto worden in onder andere de paragrafen 116, 118 en 120 voor zo’n leger de deuren wel opengezet. Met woorden als versterking van de gouvernance van het EU-defensiebeleid, en het geleidelijk vorm geven aan de Europese Defensie Unie. Gelukkig wordt er in het verslag ook veel goede woorden aan de NAVO besteedt en dat wil ik graag zo houden.