Hoge Vertegenwoordig moet hard optreden tegen geloofsonderdrukking

EP-3
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 14 januari 2020 om 20:33

Hoge Vertegenwoordig moet hard optreden tegen geloofsonderdrukking

Het is helaas nodig dat het rapport Wiseler aandacht besteedt aan de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in de wereld.

Immers, voor miljarden mensen op deze aarde is hun geloof het allerbelangrijkste. Zij willen dat vrij kunnen belijden en uiten. Helaas worden velen vanwege hun geloof onderdrukt, stelselmatig gepest en zelfs omgebracht. Door zowel andere mensen, maar zeker ook door overheden. Denk aan de onderdrukkingen van en moorden op gelovigen in landen als Iran, India, Nepal, Nigeria, Saudi-Arabië en Somalië, om slechts een aantal landen te noemen.

Het Europese beleid hierin is dubbelhartig. Enerzijds veroordeelt de Hoge Vertegenwoordiger vrijwel wekelijks dergelijke aanslagen op religieuze minderheden, en terecht. Anderzijds blijft de EU onverkort door gaan met handel drijven, en het afgeven van preferente handelsposities.

Mooie woorden zonder concrete daden zijn klinkende holle vaten. Zo lang de EU niet de daad bij het woord voegt en maatregelen neemt tegen landen die gelovigen onderdrukken, zal de schending van godsdienstvrijheid onveranderd door gaan.