ChristenUnie krijgt belangrijke portefeuilles in het nieuwe Europees Parlement

056
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 4 juli 2019 om 08:48

ChristenUnie krijgt belangrijke portefeuilles in het nieuwe Europees Parlement

De ChristenUnie heeft in de persoon van Europarlementariër Peter van Dalen goede politieke zaken gedaan in het nieuwe Europees Parlement, bij de verdeling van de (wetgevende) commissies.

Ten eerste is Peter van Dalen weer lid geworden van de voor hem en zijn achterban belangrijke Visserijcommissie (PECH). Het is hem zelfs gelukt om de eerste vice Voorzitter van deze commissie te worden. Hierdoor is de invloed van Peter van Dalen en van de ChristenUnie op het Europese visserijbeleid flink toegenomen, en kan hij mede de Europese agenda op het gebied van de visserij gaan bepalen. “Mijn strijd voor goede, eerlijke en innovatieve visserij krijgt hiermee een belangrijk vervolg.”
Tevens is hij gekozen tot vice-coördinator van de EVP-fractie in diezelfde  Visserijcommissie, oftewel hij krijgt ook een stevige vinger in de beleidspap van de EVP op het gebied van visserij.
Samengevat: èn agenda- en richtingbepalend in de totale commissie èn inhoudelijk sturend voor de grootste EP-fractie. Groter kan de invloed van Van Dalen op het Europese visserijbeleid bijna niet worden. “Natuurlijk is de gang van zaken rond de pulsvisserij in het vorige mandaat teleurstellend geweest. Maar ik ga er voor dat opnieuw aan te pakken in de aankomende herziening van het gemeenschappelijke visserijbeleid. Met steun van de christen-democratische fractie waar ik nu inzit. Die geeft mij deze grote kans.”
Ten tweede is Van Dalen lid geworden van de Mensenrechtencommissie (DROI), die ook gaat over de vrijheid van godsdienst van religieuze minderheden. Opkomen voor de vrijheid van godsdienst is een speerpunt van de ChristenUnie en van Van Dalen in het EP. “Parallel aan ons werk in DROI ga ik komend najaar samen met mijn socialistische collega Terhes uit Roemenië ook de fractieoverstijgende Intergroep voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging weer opstarten”.
Tevens is Peter van Dalen gevraagd om het Europese gebedsontbijt in Straatsburg te gaan coördineren. Dat ontbijt wordt elke woensdag in de Straatsburg-week gehouden in samenzijn van gemiddeld 15 tot 20 MEP’s. Die ontbijten samen, houden een korte overdenking, en bidden samen.  “Ook de organisatie van het jaarlijkse grote Europese Gebedsontbijt in Brussel, in december, ga ik mede organiseren. Ik ben dankbaar om mijn geloof op deze manier in de Europese politiek gestalte te kunnen geven.”