Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

EU vlaggen photo-1594810205183-18a8b0ce6c13.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 2 juni 2023 om 16:20

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op 1 juni 2023 heb ik in het Europees Parlement vóór het voorstel over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) gestemd. In de Europese Unie zijn gelukkig veel bedrijven die niet alleen oog hebben voor de omzet, maar ook voor mens en het milieu. Dit is voor een deel ook te danken aan goede afspraken die we samen in Europa hebben gemaakt.

Helaas is dit niet overal ter wereld zo geregeld. Daarom kan het zijn dat Europese bedrijven zelfs onbedoeld via hun handelsketen direct of indirect toch bijdragen aan zaken als kinderarbeid, uitbuiting of ernstige milieudelicten. Het is aan de EU om deze kwade praktijken verder te bestrijden.

Bij deze strijd hebben wij de bedrijven nodig, want ook zij hebben de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een keten die mens en milieu niet of zo weinig mogelijk schaadt. Veel bedrijven doen dat al en met de nieuwe richtlijn geven we hen een zet in de goede richting.

Gelukkig heeft het Parlement deze richtlijn aangenomen, waardoor we het zowel voor de schepping als voor iedereen op aarde, een stukje beter kunnen maken.

Labels: ,