Verplichte camera’s aan boord slag in het gezicht van de vissers

texel.jpeg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 31 mei 2023 om 11:10

Verplichte camera’s aan boord slag in het gezicht van de vissers

Gisterenavond laat heeft een onderhandelingsteam van het Europees Parlement een overeenkomst gesloten met de Europese Commissie en de Raad over een nieuwe controleverordening voor de visserij. In die zogenoemde triloog is overeengekomen dat op schepen vanaf 18 meter verplicht cameratoezicht zal komen.

Dit onderhandelingsresultaat zal nog ter finale goedkeuring moeten worden voorgelegd aan het voltallige parlement. De Europarlementariërs Van Dalen (ChristenUnie) en Schreijer-Pierik (CDA), beiden lid van de christendemocratische fractie, zullen tegen dat eindakkoord stemmen. Van Dalen: "Het verplichten van cameratoezicht aan boord bij schepen van 18 meter en langer is een slag in het gezicht van de vissers. Het geeft aan dat vissers worden gewantrouwd. Ook is de gekozen grens van 18 meter vooral nadelig voor vissersschepen uit onder andere Nederland: landen met een grote vloot
kleine schepen, zoals Frankrijk of Italië, hebben hier veel minder last van".

Schreijer-Pierik: "Vissers worden hierdoor opnieuw gepakt, voor de zoveelste keer. Terwijl zij juist waardering en vertrouwen verdienen voor de wijze waarop zij dagelijks ons van zeer gezond voedsel voorzien en de echte hoeders zijn van onze zeeën".

Volgens Schreijer-Pierik is dit wederom een pijnlijk voorbeeld van hoe vooringenomen veel Europarlementariërs zijn: “Onze vissers dragen al meer dan twintig jaar bij aan een verminderde visserijdruk en vergroting van de visbestanden, juist en vooral in de Noordzee. Ze brachten hiervoor offers: veel schepen en talloze vissersbanen zijn verdwenen. De sector verdient een pluim in plaats van een afstraffing met cameratoezicht.”

Van Dalen vult aan: “De invoering van de aanlandplicht (de verplichting om alle vis aan land te brengen, waar hij tegen stemde) ging gepaard met heel wat problemen. Steeds hebben vissers daar oplossingen voor aangedragen, en die zijn er ook gevonden met de Commissie. Die samenwerking krijgt nu een trap na door camera´s te gaan verplichten”.

Opvallend is dat een ruime meerderheid van de Visserijcommissie van het Europees Parlement twee jaar geleden tegen een verplichting van camera´s aan boord stemde. De Europese Commissie heeft echter haar ongenoegen uitgesproken over het in de Visserijcommissie goedgekeurde rapport en lobbyde voor invoering van camera´s aan boord. Dat heeft er mogelijk toe bijgedragen dat in het nu bereikte onderhandelingsresultaat een meerderheid van de parlementaire delegatie instemde met verplichte camera’s aan boord voor schepen vanaf 18 meter.

Labels: ,