Schriftelijke vragen over Arameeërs in Zuidoost Turkije

hugo-fergusson-B7lZWiAX1p8-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 24 mei 2023 om 10:00

Schriftelijke vragen over Arameeërs in Zuidoost Turkije

De Arameeërs behoren tot een van de oudste christelijke volken die we kennen. Helaas leeft dit volk al eeuwen zonder eigen land. Het gebied dat eens door de Arameeërs werd bewoond ligt in het Zuidoosten van het huidige Turkije, de regio rondom Tur Abdin. Arameeërs die vanuit de diaspora terugkeren naar dit gebied komen in een nijpende situatie terecht.

De huidige bewoners van dit gebied willen ze daar niet hebben, en dus hebben ze te lijden onder intimidatie en geweld. Ook blijkt hun grond op onrechtmatige wijze te zijn afgenomen door de Turkse overheid. In dit alles genieten Arameeërs weinig tot geen bescherming of rechtszekerheid. Ik heb daarom samen met de collega’s Annie Schreijer-Pierik en Bert-Jan Ruissen schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, en hem opgeroepen er bij de Turkse regering op aan te dringen de bescherming en rechten van de Arameeërs te respecteren.

Bijlagen

Labels: