Stemverklaring - resolutie begroting 2024

ibrahim-rifath-OApHds2yEGQ-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 19 april 2023 om 13:00

Stemverklaring - resolutie begroting 2024

De resolutie over de Europese begroting van 2024 bevat helaas een aantal problematische elementen. Ook in deze resolutie is het dogma dat nieuwe prioriteiten per definitie om extra geld vragen alom aanwezig. In plaats van te kijken of er posten zijn waar bespaard kan worden, gaat het altijd maar om meer, meer, meer. Dat vind ik onverantwoord.

We kunnen op zijn minst onderzoeken of het geld niet deels uit andere, minder urgente, potjes gehaald kan worden. Besturen is namelijk keuzes maken.

Ook verwijzingen naar een Europees Soevereiniteitsfonds, een Europese gezondheidsunie en de roep om nieuwe eigen middelen vind ik problematisch. Hoewel de resolutie ook goede elementen bevat, zoals steun voor het mkb, vind ik het eindresultaat toch te mager. Daarom heb ik tegen de resolutie gestemd.

Labels: ,