Beoordeling GVB - Mariene Actieplan (3)

christian-paul-stobbe-w8B2IcmvACk-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 22 maart 2023 om 10:00

Beoordeling GVB - Mariene Actieplan (3)

De Europese Commissie heeft recent een viertal documenten gepresenteerd ter bevordering van duurzame visserij en het herstel van mariene ecosystemen. In deze documenten wordt ingegaan op het functioneren van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB), de energietransitie én worden maatregelen voorgesteld om bepaalde vissoorten en habitats te beschermen. In deze blogreeks wil ik mijn standpunten over deze voorstellen graag nader toelichten.

Naast de beoordeling van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) heeft de Europese Commissie ook het mariene actieplan gepresenteerd. Dit plan heeft als doel om kwetsbare vissoorten en mariene ecosystemen beter te beschermen. De Europese Commissie stelt een aantal ambitieuze maatregelen voor om deze doelen te verwezenlijken.

Een van die maatregelen is dat lidstaten worden opgeroepen om vanaf maart 2024 alle bodemberoerende visserij in Natura2000-gebieden te verbieden. Deze maatregel zal desastreuze gevolgen hebben voor de Nederlandse garnalenvisserij, omdat zij bijna volledig vissen in Natura2000-gebieden. Daarnaast wil de Commissie dat lidstaten vanaf 2030 bodemberoerende visserij verbieden in álle beschermde gebieden. Dit zal uiteindelijk de nekslag betekenen voor de rest van de sector, aangezien 80% van de inkomsten behaald wordt in deze beschermde gebieden.

De komende maanden zal ik er alles aan doen om dit te voorkomen dat dit plan aangenomen wordt. In de Visserijcommissie stuitte het voorstel al op breed verzet vanuit de meeste fracties. Ook vanuit de lidstaten die het hardst getroffen gaan worden (Denemarken, Frankrijk, Nederland en Spanje) neemt het verzet toe, maar ook vanuit België waren kritische geluiden te horen. Zo kwam deze week nog in het nieuws dat minister Crevits heeft gezegd dat de plannen van de Commissie terug naar de tekentafel moeten.

Labels: ,