Terugblik op enkele mooie aspecten van 2022

IMG_5996.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 21 december 2022 om 08:30

Terugblik op enkele mooie aspecten van 2022

Aan de vooravond van het kerstreces wil ik graag in dankbaarheid op enkele mooie aspecten van het afgelopen jaar terugblikken.

Bezoek van Pakistaans echtpaar

In het voorjaar mocht ik het christelijke Pakistaanse echtpaar Shafgufta en Shafqat ontvangen in het Europees Parlement. De twee zaten jaren ten onrechte vast in een dodencel op grond van valse beschuldigingen vanwege godslastering. Vorig jaar zijn ze vrijgesproken, kort nadat het Europees Parlement een door mij ingediende urgentieresolutie had aangenomen.

Aandacht voor geloof

De vrijheid van godsdienst is een fundamenteel mensenrecht. Het stemt daarom tot dankbaarheid dat hier volop aandacht voor was in het Europees Parlement.

  • Zo publiceerde de Intergroep Godsdienstvrijheid, waar ik covoorzitter van ben, een rapport over de godsdienstvrijheid wereldwijd, wat breed is opgepikt.
  • Het Europees Parlement stemde dit jaar bij hoge uitzondering over een rapport waarin expliciet het thema godsdienstvrijheid centraal stond. Zie ook mijn opinieartikel daarover.
  • Verder kwamen er nog nooit eerder zoveel mensen naar het Europees Gebedsontbijt in het Europees Parlement. Dit jaar hadden we een jubileumeditie, want het event bestaat 25 jaar!
  • Tenslotte heeft de Europese Commissie eindelijk maar toch een Speciale EU-gezant Godsdienstvrijheid benoemd. Frans van Daele zal deze functie gaan bekleden. Ik was de voortrekker van deze herbenoeming. De afgelopen jaar heb ik o.a. middels gesprekken, speeches en brandbrieven vaak aan de bel getrokken bij de Europese Commissie.

Behoud van flyshootvisserij

Verder zijn we erg tevreden met het feit dat Nederlandse vissers welkom blijven in Frankrijk. Dat land wilde de flyshootvisserij graag verbieden in hun wateren, maar gelukkig hebben wij een verbod weten af te wenden.

Snelle EU-hulp voor Oekraïne

Tenslotte vind ik het erg mooi om te zien hoe eensgezind Europa is in zijn houding naar Oekraïne. De door Rusland gestarte oorlog kent alleen maar slachtoffers en heeft verschrikkelijke gevolgen in velerlei landen. Het is daarom goed dat de EU de acties van Poetin veroordeelt en dat we binnen de kortste keren met sancties zijn gekomen.

Daarnaast hebben we ook veel hulp kunnen geven aan Oekraïne. De hulp aan dit land blijft onverminderd hard nodig, zeker nu de winter is aangebroken. Ik wijs daarom nog maar weer eens op de actie die wij hebben gestart om generatoren aan te schaffen voor Oekraïne: https://europeanprayerbreakfast.eu/generators-for-ukraine/

Er zijn veel zaken waar we ons zorgen over kunnen maken, maar we mogen daardoor de dingen waar we dankbaar voor mogen zijn niet uit het oog verliezen.

Namens de Eurofractie van de ChristenUnie wens ik u allemaal gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!

IMG_5996

Labels: , , , , , , ,