Stemverklaring - Schengenacquis in Kroatië

Croatia.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 10 november 2022 om 11:39

Stemverklaring - Schengenacquis in Kroatië

Het Europees Parlement doet middels dit rapport de aanbeveling om Kroatië toe te laten tot de Schengenzone. De experts van de Europese Commissie hebben groen licht gegeven, en ook onder de lidstaten is hier overeenstemming over.

Daarnaast is er in het Parlement zelf brede steun voor dit voorstel. Daarom heb ik deze aanbeveling gesteund. Dat neemt niet weg dat we Kroatië kritisch moeten blijven volgen. Er zijn in het verleden meermaals berichten geweest van illegale pushbacks van asielzoekers door Kroatische grensbewakers.

Gelukkig besteedt het Parlement hier in haar rapport ook aandacht aan, met de oproep aan de Europese Commissie om goed te blijven monitoren of Kroatië zich als het gaat om grensbewaking aan de regels houdt. Dit vind ik een hele belangrijke voorwaarde, en ook vanuit het Europees Parlement zullen we dit nauwlettend in de gaten blijven houden.