Speech: de EU moet Pakistan helpen

PHOTO-2022-09-22-17-37-17 (5).jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 5 oktober 2022 om 18:26

Speech: de EU moet Pakistan helpen

Pakistan is vaker getroffen door overstromingen, maar dit jaar smolten de gletsjers snel en kwamen de moessons vroeg en in grote hoeveelheden. We moeten alles-op-alles zetten om de getroffenen te helpen.

Getroffen zijn bijvoorbeeld de boeren. Het handjevol rijke landheren, dat in Pakistan vrijwel alle grond bezit, eist van de boeren dat ze ondanks de mislukte oogsten wel alle leningen betalen die aan hen verstrekt zijn. Van schuldkwijting willen deze heren kennelijk niet weten.

Onlangs was ik met enkele collega’s in Pakistan. De Pakistaanse regering stelt dat de overstromingen veroorzaakt zijn door de klimaatverandering, en verzocht ons om compensatie. Wij hebben geantwoord dat men dan eerst bij de buren China en India moet aankloppen: zij behoren mondiaal gezien immers tot de grootste vervuilers.

Pakistan zal bij de Europese Unie een nieuwe aanvraag willen indienen voor het privilege op basis van het handelsbegunstigingsprogramma GSP-plus.

Wat mij betreft kijken we daar kritisch naar. Niet alleen zijn het grootgrondbezitters die in Pakistan de dienst uit maken, ook de invloed van extremisten is groot. Velen zitten daardoor onterecht gevangen op basis van valse beschuldigingen vanwege godslastering. Daarnaast zitten ook vrouwen, journalisten en werknemers in Pakistan al decennia lang in de hoek waar de klappen vallen.

Zeker, we moeten Pakistan nu helpen vanwege deze vloed, maar Pakistan moet ook zelf concreet de goede richting inslaan om de vloed van ongelijkheid in het land daadwerkelijk te keren.