Mensenrechten centraal tijdens Pakistanreis

IMG_2925.PNG
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 16 september 2022 om 14:05

Mensenrechten centraal tijdens Pakistanreis

De mensenrechtencommissie van het Europees Parlement (DROI), waar ik lid van ben, brengt komende week een bezoek aan Pakistan. Dat is hard nodig, want de situatie in dat land blijft op tal van terreinen zorgelijk.

Vooral de in Pakistan geldende blasfemiewetging is mij een doorn in het oog. Onschuldige mensen worden daar vervolgd en ter dood veroordeeld vanwege godslastering. In het Europees Parlement vraag ik geregeld aandacht voor dit grote onrecht.

Zo is vorig jaar april op initiatief van de Eurofractie van de ChristenUnie een resolutie ingediend waarin de Pakistaanse autoriteiten werd opgeroepen om het christelijke echtpaar Shafgufta en Shafqat dat jarenlang onterecht vastzat in een dodencel, vrij te laten. Deze resolutie werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Kort daarna werd het echtpaar vrijgelaten. De resolutie heeft daar een belangrijke rol gespeeld in het vrijlatingsproces, zo merkte ook de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF) op.

Begin dit jaar hebben we zowel het echtpaar als hun advocaat, Saif ul-Malook, mogen ontmoeten. Dat was hartverwarmend.

IMG_5133

Tijdens de missie van de mensenrechtencommissie zullen we o.a. met politici, journalisten en mensenrechtenactivisten spreken. Een aantal belangrijke onderwerpen waar ik het in Pakistan over willen hebben zijn:

  • Godsdienstvrijheid (en het afschaffen van de blasfemiewetgeving)
  • De gevolgen van de overstromingen in dat land
  • De Europese handelsvoordelen van Pakistan en de daar bijkomende verplichting om de mensenrechtensituatie te verbeteren
  • Aankaarten van problematiek rond gedwongen huwelijken en bekeringen

Komende week meer hierover.