Europese subsidie van biomassa moet stoppen

alexander-schimmeck-n3Tp3pQ092s-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 15 september 2022 om 12:39

Europese subsidie van biomassa moet stoppen

Biomassa is geen hernieuwbare energie en toch mag dat de komende tijd als zodanig wordt bestempeld, zo heeft het Europees Parlement besloten. Ook al ben ik daar niet gelukkig mee, heb ik daar wel mee ingestemd, omdat een volledige stop op biomassa op dit moment helaas onhaalbaar is, maar het Europees Parlement wel heeft besloten die subsidie af te gaan bouwen.

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemde in Straatsburg voor de nieuwe richtlijn voor hernieuwbare energie (RED). Dat is goed nieuws, want alle EU-lidstaten moeten veel meer gebruik gaan maken van hernieuwbare energie. Dat is hard nodig met het oog op klimaatverandering en de huidige energiecrisis.

In de nieuwe richtlijn staat verder dat er straks niet méér biomassa in de EU mag worden verbrand, dan dat in de afgelopen vijf jaren al het geval was. We hebben afgesproken dat het aandeel biomassa niet meer mag groeien in Europa. Dat is een stap in de goede richting. Toch moeten we zo snel als mogelijk biomassa helemaal niet meer als hernieuwbare energiebron gaan zien.

Er zitten namelijk grote nadelen aan biomassa. Er moet een einde komen aan het gesubsidieerd verbranden van hele bomen. Het verbranden van primaire biomassa, zoals complete boomstronken, versnelt de uitstoot enorm, want we verbranden vele malen sneller dan dat een boom groeit. Het zogeheten ‘cascadering’ - verbranden van resthout (waar bijvoorbeeld geen meubels meer van gemaakt van kunnen worden) -, is minder problematisch. Daar komt relatief weinig CO2-uitstoot bij vrij. Ook cascadering is door het Europees Parlement goedgekeurd.

Overigens doet ons land het zo slecht nog niet op dit gebied. Het principe van cascadering wordt in Nederland al gebruikt. In Oost-Europa zou het subsidiëren van biomassa echter ontbossing in de hand kunnen werken. Dat kan pertinent niet de bedoeling zijn. Het Europees Parlement stelt daarom terecht dat het aandeel van biomassa als hernieuwbare energie niet mag toenemen.

Naast biomassa, worden in de richtlijn tal van andere onderwerpen behandeld die mijn steun verdienen. Zo is het ronduit positief om innovaties zoals zonnepaneelauto’s, waterstof te stimuleren en meer samenwerking over de EU-grenzen heen vind ik ook belangrijk.