Schouder aan schouder met Oekraïne (reactie op State of the European Union)

1663143805293_20220914_EP-136133A_EVD_EG_144_MOBILE.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 14 september 2022 om 12:00

Schouder aan schouder met Oekraïne (reactie op State of the European Union)

We moeten als Europese Unie eensgezind achter Oekraïne blijven staan. Het is terecht dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zoveel aandacht gaf aan dit onderwerp tijdens haar State of the European Union en dat ze Olena Zelenska (de vrouw van de Oekraïense president Zelensky) als eregast had meegenomen. We staan schouder aan schouder met Oekraïne.

Oorlog in Oekraïne

Europa zet alles op alles met wapens, fondsen, gastvrijheid en sancties om Oekraïne te steunen en de Russische agressor te stoppen. Ik deel de mening dat we beter naar Oost-Europa hadden moeten luisteren als het gaat om Poetin.

Tegelijkertijd merk ik op dat de wijsheid vaak achteraf komt. Talloze malen hebben collega-Europarlementariërs en ik gezegd dat de gaspijplijn Nordstream 2 de grootste geostrategische blunder van de eeuw is, maar het leek destijds aan dovemans oren te zijn gericht.

Energiecrisis

Om de energiecrisis te lijft te gaan, wil Von der Leyen dat de lidstaten minder elektriciteit gaan gebruiken. Gelukkig heeft de Europese Commissie daar goede voorstellen voor. We moeten inderdaad meer naar Noorwegen kijken voor gas. Zaken doen met dictators als Aliyev van Azerbeidzjan was een zeer onverstandige zet.

Een van de voorstellen die Von der Leyen deed is om meer gebruik te maken van windenergie. Dat begrijp ik, juist nu, maar dat moet in overleg met álle gebruikers van de zee, inclusief onze vissers. Zij hebben het al zo moeilijk. Top-down-dictaten werken in de regel alleen maar verzet in de hand.

Positiever ben ik over de waterstofplannen. Dit is goed nieuws voor Nederland waar hard gewerkt wordt aan waterstof hubs. De EU wil gebrek aan investeringen wegwerken met een waterstofbank die waterstof kan aankopen en die 3 miljard kan investeren.

Conventie

Von der Leyen sprak zich tevens uit voor het bijeenroepen van een Europese Conventie, met als doel de Verdragen waar de Unie op gebaseerd is te herzien in het licht van hedendaagse uitdagingen. Dat is best, maar alleen als artikel 1 van dat verdrag luidt dat het Europees Parlement maar één vergaderlocatie heeft: Brussel.

In algemene zin ben ik overigens kritisch over een nieuwe conventie. Ik ben het ermee eens dat de EU in bepaalde opzichten, zoals klimaat en strategische autonomie, de bakens moet verzetten. Tegelijkertijd ben ik bang dat een Europese Conventie ook zal leiden tot het Europeaniseren van zaken die lidstaten ook prima zelf af kunnen.

Geen aandacht voor godsdienstvrijheid!

Alhoewel Von der Leyen aan het einde van haar speech positieve woorden sprak over een ontmoeting met jongeren bij Taizé, repte ze wederom niet over de situatie van de godsdienstvrijheid in de EU en daarbuiten. Von der Leyen stelde dat de jongeren in Taizé verbonden zijn door een geloof in iets wat groter is dan zij zelf en daar ben ik het mee eens. Geloof is voor velen het belangrijkste wat er is. Het is daarom zaak dat we daar ook handen en voeten aan geven.

Ik had dan ook gehoopt dat Von der Leyen in haar speech in zou gaan op de positie van de Speciale Europese Gezant voor de Godsdienstvrijheid, want er wordt al geruime tijd beweerd dat een benoeming aanstaande zou zijn. Keer op keer heeft de Europese Commissie beloofd een Speciale Europese Gezant voor de Godsdienstvrijheid te benoemen, maar keer op keer wordt deze belofte niet waar gemaakt. Talloze oproepen worden vooralsnog niet serieus genomen, terwijl dit fundamentele mensenrecht juist nu zo enorm onder druk staat.

Mijn zorg is dat er straks helemaal geen nieuwe benoeming meer komt. Iedereen weet dat van uitstel, afstel komt. We zitten nu al over de helft van de mandaatperiode, dus het begint er alle schijn van te krijgen dat die benoeming bewust wordt getraineerd. Dit is een zeer kwalijke en zorgelijke ontwikkeling. Mocht er deze mandaatperiode niemand meer benoemd worden, dan vrees ik dat de kans groot is dat deze functie definitief van de baan is.