Opheldering over PFAS nodig

marieke-verhoeven-GDERqBang0E-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 21 juli 2022 om 15:20

Opheldering over PFAS nodig

Er moet meer duidelijkheid komen over wat er gedaan wordt voor de volksgezondheid en tegen de grensoverschrijdende milieuverontreiniging die wordt veroorzaakt door de zeer schadelijke PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in Europa. Tientallen jaren zijn deze stoffen op grote schaal gebruikt bij de vervaardiging van tal van artikelen en producten. Denk hierbij aan pizzadozen, paraplu's, mobiele telefoons en cosmetica.

PFAS zijn zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dat zijn chemische stoffen die vanwege hun eigenschappen gevaarlijk zijn voor mensen en het milieu. De mens neemt PFAS vooral op via vis, schaaldieren en ander voedsel, maar ook van het drinken van verontreinigd water. PFAS blijven vrijwel altijd in het milieu aanwezig en stapelen zich op in het menselijke lichaam en breken enorm traag af. Het wordt niet voor niets de 'forever chemical' genoemd.

Onlangs informeerde ChristenUnie Zeeland mij uitgebreid over de hinder die zij in hun provincie ervaren, met name in de Westerschelde.
 
De Europese Commissie heeft sinds 2006 terecht het gebruik van PFAS aan banden gelegd. Nederland heeft samen met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, een Europees voorstel ingediend om het gebruik en de productie van PFAS te verbieden. Zo’n verbod wordt ook wel restrictie genoemd en zal gelden voor alle niet-essentiële toepassingen (medicijnen worden dus uitgesloten van het verbod). Jammer genoeg is in mei dit jaar echter de verwachting uitgesproken, dat zo’n verbod niet voor 2025 haalbaar is.
 
In samenwerking met ChristenUnie Zeeland hebben we daarom vragen opgesteld aan de Europese Commissie. We willen weten wat er gedaan wordt om de emissies te beperken. Daarnaast bestaat er de indruk dat autoriteiten zich kunnen onttrekken aan (onderzoek naar) het terugdringen van vervuiling van PFAS. Ook op dat punt hebben we opheldering gevraagd.
De aan de Europese Commissie gestelde vragen zijn als bijlage bij dit bericht te vinden.

Bijlagen