Stemverklaring - abortus provocatus

jill-sauve-CSlt2wHuNIk-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 7 juli 2022 om 12:45

Stemverklaring - abortus provocatus

Een resolutie over de abortussituatie in de Verenigde Staten, hoort niet thuis in het Europees Parlement. Het heeft geen betrekking op Europa en daarnaast heeft de EU ook geen bevoegdheden aangaande zorg en gezondheidszorg, en dus ook niet aangaande abortuswetgeving. Het is mij dan ook een doorn in het oog dat de polarisatie wordt aangewakkerd, middels deze resolutie en het debat dat daarbij werd gevoerd.

Abortus provocatus wordt hierin ten onrechte als mensenrecht bestempeld, terwijl alleen het recht op leven expliciet beschermd wordt (zie bijvoorbeeld artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden).

Daarnaast wordt in deze eenzijdige discussie helaas vaak uit het oog verloren dat abortus vooral verliezers kent. In de eerste plaats is dat het kind dat niet geboren wordt, maar ook veel aanstaande moeders raken in de knoop na een dergelijke ingreep. Tegelijkertijd knijpen heel wat vaders er tussenuit als een onbedoelde zwangerschap bekend wordt.

Kortom, ik heb uiteraard tegen deze resolutie – die in feite één groot pleidooi voor abortus is – gestemd. Ik hoop daarentegen dat lidstaten alles op alles zetten om vrouwen maximaal te helpen wanneer ze er toch voor kiezen een ongewenste zwangerschap uit te dragen.