Stemverklaring - taxonomie

gas
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 6 juli 2022 om 12:25

Stemverklaring - taxonomie

Ik ben tegen het voorstel van de Europese Commissie om investeringen in gas en nucleaire energie als ‘groen’ te bestempelen (de Europese taxonomie voor duurzame investeringen). Met name het voornemen om door middel van deze taxonomie investeringen in gas verder aan te moedigen steun ik niet.

Gas is een fossiele, niet duurzame energiebron. De financiering van gascentrales en gaspijpleidingen zijn wat mij betreft ongewenste (lange termijn) investeringen.

Ten tweede is ook de geopolitieke context veranderd: sinds de Russische invasie van Oekraïne willen we minder afhankelijk worden van gas in het algemeen, en dat afkomstig uit Rusland in het bijzonder. Begrijpelijk dus dat de regering van Oekraïne de EU heeft opgeroepen af te zien van deze taxonomie voor investeringen in gas en gasinfrastructuur. Ik ben het daarmee eens. Dus zowel wat betreft duurzaamheid als geopolitiek moeten we afzien van (het aanmoedigen van) die investeringen.

Investeringen in nucleaire energie vind ik minder bezwaarlijk, omdat dit een aanmerkelijk schonere energiebron is. Echter, helaas is het niet mogelijk om over beide onderdelen apart te stemmen. Daarom heb ik het bezwaar dat is ingediend tegen het voorstel gesteund.