Groen met Peter #4: wat gaan we merken van nieuwe wetten voor de auto-industrie?

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 1 juli 2022 om 09:07

Groen met Peter #4: wat gaan we merken van nieuwe wetten voor de auto-industrie?

De Eurofractie van de ChristenUnie vindt duurzaamheid een heel belangrijk thema. Binnen het Europees Parlement gaat het hier vrijwel dagelijks over. Van enkele belangrijke ontwikkelingen willen we jullie graag met enige regelmaat op de hoogte houden.

Vandaag de vierde blog in deze reeks over de Green Deal. Nu de eerste stemmingen zijn geweest kunnen we gaan evalueren: wat is er besloten en wat zijn de gevolgen daarvan voor Europa?

In de plenaire vergaderingen van juni is over de eerste acht van de veertien ‘Fit for 55’- dossiers gestemd. Dit betekent dat het Europees Parlement haar positie heeft ingenomen over de voorstellen van de Europese Commissie. De komende maanden zullen het Parlement en de Commissie samen met de Raad tot definitieve wetten komen.

Een van de dossiers waarover is gestemd is die over de auto-industrie. Het Parlement is tot een compromis gekomen waardoor vanaf 2035 geen auto’s en bestelbusjes met verbrandingsmotor meer geproduceerd mogen worden. De uitstoot van nieuwe auto’s en busjes moet vanaf dan 0% zijn en dus zijn ook biobrandstoffen uitgesloten. Met andere woorden: je kunt vanaf dat moment alleen nog een elektrische of waterstofauto kopen. De tussentijdse doelen zijn gezet op 55% reductie voor auto’s en 50% voor busjes in 2030. Producenten die zich hier niet aan houden zullen boetes opgelegd krijgen. Dit dossier is al groots opgepakt door de media en roept veel vragen op bij bedrijven én burgers.

Allereerst: op welke voertuigen wordt deze nieuwe wetgeving precies van toepassing? Het gaat alleen om personenauto’s en lichte commerciële bestelbusjes (tot 2610 kg). Vrachtwagens vallen hier dus niet onder. Ook is er een uitzondering voor bedrijven die minder dan 10.000 auto’s per jaar produceren, zoals Lamborghini, Maserati en Aston Martin. Deze merken hadden al een uitzondering tot 2030, maar deze is nu verlengd tot 2036. Ik vind het teleurstellend dat er niet één lijn wordt getrokken en de ambitie zo wordt verlaagd. In de media ging het veel over Ferrari, maar zij produceren in de regel, afgezien van de coronajaren, wél meer dan 10.000 auto’s per jaar en zullen dus niet uitgezonderd worden. Ook over Porsche is gesproken, maar zij gaan met een productie van 300.000 auto’s in 2021 ruim over de grens heen.

Afgezien van deze luxemerken zullen de reguliere bedrijven zich aan de nieuwe regels moeten houden. Elektrische en waterstofauto’s zijn nu voor de meeste mensen nog niet beschikbaar, maar voorbehouden aan de economische bovenklasse. De verwachting is dat deze regelgeving een enorme impuls zal geven aan de innovatie en productie van schone auto’s, waardoor het aanbod stijgt en de prijs daalt. Hierdoor worden deze auto’s een optie voor steeds meer consumenten. Daarnaast zal er sneller een tweedehandsmarkt voor elektrische en waterstofauto’s ontstaan én zullen ‘oude’ auto’s die rijden op fossiele brandstoffen in eerste instantie ook nog op de tweedehandsmarkt beschikbaar zijn. Ook dit helpt de consument.

De auto-industrie heeft aangegeven klaar te zijn voor de transitie. Spannender wordt het als het gaat om het aanbod van bijvoorbeeld accu’s en laadpalen. Kort na het zomerreces zal het Europees Parlement ook stemmen over het dossier dat gaat over deze infrastructuur. Op de accu’s zelf komt nog weleens kritiek omdat ook deze vervuilend zijn om te maken. Berekeningen laten echter zien dat gebaseerd op 220.000 gereden kilometers, en inclusief productie, onderhoud en stroomgebruik, de uitstoot van een elektrische auto toch 60% lager ligt dan van een auto die rijdt op benzine. Zo zijn elektrische auto’s vaak zwaarder waardoor de banden sneller slijten en er meer fijnstof vrijkomt, maar door de efficiëntere manier van remmen slijten de remschijven juist weer minder snel, en komen we netto tóch op een 17% lagere fijnstof-uitstoot uit.

Al met al ben ik dus erg tevreden over dit voorstel. Het gaat om een ingrijpende verandering in een belangrijke Europese industrie, maar ik heb er vertrouwen in dat de producenten zich zullen inspannen om het succesvol te laten zijn. Onze auto’s kunnen zo in belangrijke mate bijdragen aan de verduurzaming van de Europese Unie.