Speech: debat over abortus provocatus

jill-sauve-CSlt2wHuNIk-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 8 juni 2022 om 19:46

Speech: debat over abortus provocatus

Helaas mag in de meeste Lidstaten het ongeboren leven in de moederschoot worden beëindigd. Nederland is hierbij een schrijnend voorbeeld: kinderen mogen tot 24 weken zwangerschap geaborteerd worden. Terwijl door de ontwikkelingen in de neonatologie kinderen na 22 weken zwangerschap al levensvatbaar zijn. Een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar.

Alhier is de tolerantie over dit onderwerp ver te zoeken. Bij talloze rapporten en resoluties wordt het geloof in abortus provocatus te pas en te onpas beleden. Dat terwijl Europa er helemaal niet over gaat. Toen onlangs een conceptnotitie van een Amerikaanse opperrechter uitlekte, gilde het linkerdeel van dit huis het uit. De tolerantie was en is ver te zoeken.

De EU-lidstaten moeten een gezinspolitiek voeren die goed is voor én moeder én (ongeboren) kind. De afwezige vaders moeten hierbij ook worden betrokken: te veel aanstaande vaders vertrekken helaas stilletjes via de achterdeur als hun vrouw of vriendin onbedoeld zwanger is. Dat is onacceptabel!