Groen met Peter #2: hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 7 april 2022 om 11:17

Groen met Peter #2: hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken

De Eurofractie van de ChristenUnie vindt duurzaamheid een heel belangrijk thema. Binnen het Europees Parlement gaat het hier vrijwel dagelijks over. Van enkele belangrijke ontwikkelingen willen we jullie graag met enige regelmaat op de hoogte houden.

Vandaag de tweede blog in deze reeks over de Green Deal, met meer over hernieuwbare energie, het indienen van amendementen en de gevolgen van de plannen op de visserij.

Een van de voorstellen die in het Fit-for-55-pakket staat (zie Groen met Peter #1), is om veel meer gebruik te gaan maken van hernieuwbare energie. Volgens dit voorstel van de Europese Commissie moet het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in totaal naar 40% in 2030, waarbij het aandeel fossiele bronnen, zoals aardgas en kolen, dan omlaag gaat. Deze richtlijn wordt gezien als een van de belangrijkste binnen het pakket, niet in de laatste plaats omdat alle sectoren er iets van zullen merken.

Het Europees Parlement werkt deze maanden aan een reactie op het voorstel. Een meerderheid pleit voor een nog hogere ambitie en ziet het streefcijfer graag omhoog gaan naar 45%. Tegelijkertijd willen veel Europarlementariërs daarbij het begrip ‘hernieuwbaar’ wat oprekken. Zo zouden volgens sommigen bijvoorbeeld ook gassen die een lage hoeveelheid CO2 uitstoten en bosbiomassa een plekje moeten krijgen binnen de lijst van hernieuwbare energiebronnen; de zogenoemde taxonomie.

Wij zijn daar als Eurofractie van de ChristenUnie niet blij mee. We zien graag meer ambitie en steunen een hoger streefcijfer, maar alleen als het hierbij ook daadwerkelijk uitsluitend blijft gaan over hernieuwbare – en dus groene – energievormen. Gelukkig staan we hierin niet alleen en zal deze discussie komende weken nog verder gevoerd worden.

In het voorstel over hernieuwbare energie wordt ook gepleit voor meer zonne- en windenergie. Uiteraard staan we hier volledig achter. Waar we ons echter wel ongerust over maken, zijn de mogelijke negatieve gevolgen van windmolenparken op zee op vissen en de visserijsector. Zeker nu het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd de productie van windenergie op zee te willen verdubbelen, is het belangrijk dat er eerst grondig onderzoek plaatsvindt. In juli vorig jaar hebben we hier een rapport  over ingediend, dat met grote meerderheid door het Europees Parlement werd aangenomen. Helaas is dit rapport in het nieuwe wetsvoorstel niet meegenomen. Dit is de reden dat we hierover afgelopen week amendementen hebben ingediend. Hier wordt in juli over gestemd binnen de parlementaire commissie op het gebied van milieu. Als ze er daar doorheen komen, zal er vervolgens in de plenaire stemming van september opnieuw aandacht voor zijn. We hopen, en hebben vertrouwen, dat dit punt meegenomen zal worden in het uiteindelijke rapport.

Beide voorbeelden laten zien hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken: voor individuele burgers, economische sectoren én het milieu wereldwijd. Hier blijven we ons hard voor maken.