Stemverklaring - Over het verslag Ferrandino inzake infrastructuurheffingen voor zware vrachtwagens

roberto-9Ayfcdmu2YE-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 17 februari 2022 om 09:38

Stemverklaring - Over het verslag Ferrandino inzake infrastructuurheffingen voor zware vrachtwagens

Ik steun het verslag Ferrandino ten volle. Gebruikers moeten betalen voor het gebruik van de weg. In dit geval de zware vrachtwagens die internationaal goederen vervoeren tussen de Europese lidstaten.

Alle Oostenrijkse Europarlementariërs, van links tot rechts, hebben amendementen ingediend om dit verslag te blokkeren. Zij willen een finaal besluit tegen houden en eerst een besluit van het Parlement hebben over hun voorstel, dat Oostenrijk op de Brennerpas zonder raadpleging van de overige lidstaten de heffingen daar eenzijdig en zelfstandig mag bepalen en verhogen.
Die amendementen heb ik niet gesteund. Oostenrijk zou dan geheel zelf bepalen, tegen welke kosten een internationale vrachtwagen op de Brenner mag rijden. Oostenrijk zou dan zelfs de eigen wagens kunnen gaan compenseren, hetgeen tot scheve concurrentieposities zou leiden.
De Brenner is geen nationale Oostenrijkse weg maar een internationale route waarover talloze vrachtwagens uit vrijwel alle EU-landen rijden. Dat die landen dan geheel buiten de besluitvorming over heffingen op die belangrijke corridor zouden worden gehouden, is onterecht. Niet alleen onterecht tegenover al die vrachtwagens uit de EU, maar ook tegenover Italië: de Brenner is immers een grensroute tussen zowel Oostenrijk als Italië. Als we die kant op gaan dan wordt het ieder land voor zich, en worden Europese afspraken over heffingen voor het gebruik van de weg door internationaal vrachtvervoer onmogelijk.
Daarom mijn steun voor invoering van het beginsel ‘de gebruiker betaalt’ voor het vrachtvervoer op de internationale Europese wegen, en geen uitzonderingspositie voor Oostenrijk.