Stemverklaring - Bezwaar op Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur – perioden en data voor niet-ontvankelijkheid van steunaanvragen

paul-einerhand-eysa6RORvl0-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 15 februari 2022 om 16:00

Stemverklaring - Bezwaar op Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur – perioden en data voor niet-ontvankelijkheid van steunaanvragen

De Europese Commissie heeft in een gedelegeerde handeling[1] over de niet-ontvankelijkheid van aanvragen bij het nieuwe visserijfonds (EMVAF) enkele aanpassingen voorgesteld om de uitvoering te vereenvoudigen. Het Europees Parlement heeft het recht om hier bezwaar tegen te maken. Een flink aantal leden lijkt dat ook te willen omdat men de gedelegeerde handeling niet proportioneel vindt, de Commissie vooruit zou lopen op lopende trilogen, en omdat de voorwaarden voor niet-ontvankelijkheid worden aangescherpt.

Ik steun een bezwaar tegen de aanpassingen van de Commissie niet (en ben dus wel vóór de gedelegeerde handeling), omdat de gedelegeerde handeling zowel de niet-ontvankelijkheid aanscherpt als versoepelt.[1] Een gedelegeerde handeling is een aanvulling op een verordening met een aantal uitvoeringsbepalingen

Zo wordt een ernstige overtreding niet-ontvankelijk vanaf twee ernstige overtredingen, in plaats van drie. Daarnaast kan ook de duur van de niet-ontvankelijkheid oplopen tot 24 maanden in plaats van achttien (strenger). Tegelijkertijd is een zeer ernstige overtreding niet-ontvankelijk vanaf twee ernstige overtredingen, in plaats van één (versoepeling). Ik vind die aanpassingen redelijk en proportioneel.

Voorts wil ik EU-geld beschermen. Wanneer vissers twee ernstige overtredingen begaan, vind ik het fair dat er geen EU-financiering meer ontvangen wordt en reeds uitgekeerd geld terugbetaald wordt. Natuurlijk, een flinke fout kan worden begaan – vooral bij het wegen – maar tweemaal is onwaarschijnlijk. Daarnaast is het geen automatisme dat de autoriteit dit meteen als ernstige inbreuk aanwijst.  Een ernstige inbreuk heet niet voor niets een ernstige inbreuk: denk aan vissen in gesloten gebieden of in een gesloten seizoen, of aan vissen zonder quota.

Tenslotte, er wordt niet vooruitgelopen op de uitkomst van lopende onderhandelingen over de controleverordening: het kan wel tot 2025 duren voordat die nieuwe verordening in werking treedt. Terwijl lidstaten nú om juridische duidelijkheid vragen omtrent de tenuitvoerlegging van het nieuwe visserijfonds. Ik wil geen vertraging hierbij, want het visserijfonds is, vooral in deze transitietijd naar een klimaatneutraal Europa, keihard nodig.