Speech: "Windmolens in zee: eerst denken, dan doen"

nicholas-doherty-1Io-H4Wd--o-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 14 februari 2022 om 20:40

Speech: "Windmolens in zee: eerst denken, dan doen"

Voorzitter, ik ben voor de Europese Green Deal, maar bij de bouw van windmolens in zee zeg ik: eerst denken, dan doen! Dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste voordat in Europa grootschalig windmolenparken in zee worden gebouwd. Er is namelijk nog veel onduidelijk bij de aanleg van die parken.

Zo weten we niet wat de langetermijneffecten zijn op bijvoorbeeld de vissen en het leven in zee. Bij de bouw van windmolens wordt er zeer langdurig geheid, waarbij geluid tot 140 decibel vrij komt. Dat is gelijk aan het geluid van een startende straaljager op 20 meter afstand.

Wat doet dat geluid met de visbestanden en het gehoor van vissen? We weten het niet.

Voorts, wat is het effect van veel meer windmolens in zee op vogels en de trek van vogels? We weten het niet.

Daarnaast zullen zeer dikke kabels worden aangelegd tussen de molens en het vaste land. Wat zijn de elektromagnetische effecten van die kabels op vissoorten zoals haaien en roggen? We weten het niet.

Windmolenparken hebben ook effecten op de visserij. Momenteel is vissen tussen windmolens onmogelijk: verzekeraars vragen torenhoge premies van vissers die daar toch zouden willen vissen. Daarnaast is er altijd het risico op totale uitval van een schip, of een net dat ergens achter blijft haken. De aanleg van de windmolens moet dus samen met de vissers gedaan worden, want anders is de toekomst voor zowel de vis als de vissers duister.

Ook moeten we goed kijken naar de bladen van windmolens wanneer de molens gesloopt gaan worden. Nu worden die afgedankte wieken vooral in de grond begraven. Ze vergaan daar nauwelijks. Dat is een onaanvaardbare en langdurige aanslag op ons milieu.

Voorzitter, overal in Europa worden voor de bouw van grootschalige projecten grondige studies gemaakt over de bouw-, exploitatie- en sloopfasen van die projecten. Daar is nu bij de bouw van windmolens in zee geen sprake van. Dat komt mede omdat vissen geen inspraak kunnen vragen, en omdat vissen niet kunnen protesteren in hesjes of konvooien. Voor velen tellen vissers nu al nauwelijks meer mee. Daarom dus: eerst denken, dan doen! Het ondoordacht uitrollen van windmolens in zee is een directe aanslag op onze schepping.