Persbericht: Aalscholver groeiend probleem voor de visserij

saif-rahman-5yvSIooezv4-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 29 november 2021 om 19:48

Persbericht: Aalscholver groeiend probleem voor de visserij

“De aalscholver is sinds 2008 een beschermde vogelsoort, maar het succes is té groot geworden.” Dat zei Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) maandag in de Visserijcommissie van het Europees Parlement.

De toenemende aalscholverpopulaties zetten in veel lidstaten de visserij onder druk. Door de beschermde status die de vogel geniet, waardoor geen (intensieve) beheermaatregelen meer plaatsvinden, en doordat op veel plekken in de EU minder waterverontreiniging is, zijn er de laatste jaren veel aalscholvers bijgekomen. Van Dalen: “Eén zo’n vogel eet al gauw een halve kilo vis per dag, dus reken maar uit wat een populatie van 21.000 aalscholvers – die in de wintermaanden uitgroeit tot bijna 80.000 stuks – in Nederland kan aanrichten. Dat is gemiddeld tussen de 10 en 40 ton vis per dag en per jaar dus zo’n 10.000 ton vis. Dat komt neer op bijna de helft van alle vis die op de visafslag van Urk werd verhandeld in 2018”.

In de Visserijcommissie was er daarom een gedachtewisseling met de Europese Commissie. Volgens de Europese Commissie werkt de vogelrichtlijn goed, omdat daar enige flexibiliteit in zit vanwege artikel 9 uit die richtlijn. Zo zouden vissers best wat kunnen doen tegen de aalscholverproblematiek middels bijvoorbeeld “visuele afschrikking, netten of draden”.

Van Dalen was erg kritisch op deze redenering: “In Nederland is de populatie in het afgelopen decennium tien keer zo groot geworden”. Volgens Van Dalen werkt de vogelrichtlijn waar de Europese Commissie naar verwijst in de praktijk echter helemaal niet: “Artikel 9 is zo strikt geregeld, dat er al een ramp moet gebeuren voordat er iets kan gebeuren”.

Veel collega-Europarlementariërs vanuit alle hoeken van Europa vielen Van Dalen hierin bij. Zo vulde de Kroaat Matíc aan dat de “aalscholver geen natuurlijke vijanden heeft” en zei de Zweedse Europarlementariër Wiesner dat “aalscholvers zorgen voor een afname van de biodiversiteit”. De Fransman Bellamy was van mening dat “het beleid moet veranderen, als de situatie is veranderd”.

Volgens de Europese Commissie is niet de status van de aalscholver het probleem, maar de uitbreiding van de soort. Het zou echter aan de lidstaten zijn om hier wat aan te doen: “een Europees plan gaat het aalscholverprobleem niet oplossen.”

Van Dalen zal verder met de collega’s in de Visserijcommissie bespreken hoe dit aalscholverprobleem aangepakt kan worden.