Erkenning van kerken belangrijk voor EU

924b6cac-d2fd-4651-90be-3c502fc63f16.JPG
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 16 november 2021 om 17:07

Erkenning van kerken belangrijk voor EU

De Europese Unie eerbiedigt de status van kerken en religieuze gemeenschappen. Vanmiddag deed ik mee aan een zogenaamde Artikel-17-dialoog.

Een enkele keer per jaar organgissert de vicepresident van het Europees Parlement, die over Artikel 17 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) gaat. Daarin staat dat er een open, transparante dialoog met kerken, religieuze verenigingen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties moet plaatsvinden.

Vandaag is er onder leiding van de Maltese vicepresident Roberta Metsola zo'n dialoog gehouden in Brussel.

Het is erg belangrijk dat de EU het belang van kerken en religie erkent. In ons eigen team hebben we ook intensief contact met tal van levensbeschouwelijke organisaties, met name vanwege onze politieke focus op godsdienstvrijheid en mensenrechten. Door het artikel-17-dialoog hebben kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen direct toegang tot meerdere spilfiguren in de EU, om zo hun meningen en opvattingen te laten klinken.

Helaas was de speciale gezant godsdienst er deze keer niet bij, omdat Christos Stylianides vier maanden na zijn benoeming alweer is vertrokken. Deze functie mag pertinent niet weer twee jaar vacant blijven.