Stemverklaring - "van boer tot bord"-strategie

phuc-long-aqrIcYonB-o-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 19 oktober 2021 om 23:05

Stemverklaring - "van boer tot bord"-strategie

In de “van boer tot bord”-strategie wordt terecht gepleit voor een wijziging van ons voedselsysteem. Ik heb daarom voor het omvangrijke eigen eisenpakket van het Europees Parlement gestemd, wat o.a. gaat over het tegengaan van voedselverspilling, het reduceren van pesticiden, meer diervriendelijkheid en duurzame handelsverdragen.

Het Europese landbouwbeleid is opgezet om voedselzekerheid te bieden, maar vaak leidde dit ook tot overproductie, zoals de bekende melkplassen of boterbergen. Overconsumptie en -productie is schadelijk. Het moet daarom anders: minder milieuschade, een eerlijke beloning voor de boer, helpen bij het innoveren van de landbouw, betere leefomstandigheden van dieren en meer vertrouwen van de consument in onze voedselsector.

Ik ben het niet eens met elke letter uit het eisenpakket van het Parlement. Zo wordt er ook gematigde wijnconsumptie gepromoot. Daar ben ik geheel tegen: reclame maken voor alcohol is iemand in de richting van mogelijke verslaving duwen.

Wel ben ik voorstander van de effectenbeoordeling per wetgevend voorstel dat voortkomt uit de "van boer tot bord"-strategie, want de strategie zal ingrijpende gevolgen hebben. Een ineenstorting van onze eigen voedselproductie zou rampzalig zijn, dus we moeten erop toezien dat onze voedselzekerheid niet in het gedrang komt. De kans is groot dat deze systeemwijziging tot hogere prijzen in de supermarkten leidt. Toch zou géén actie ondernemen ons pas echt duur komen te staan, zowel financieel, als vanwege onze gezondheid en het klimaat.