Persbericht: Staat van de Europese Unie

20200916_EP-104871D1_LDI_303.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 15 september 2021 om 08:59

Persbericht: Staat van de Europese Unie

De Staat van de Europese Unie, zeg maar de troonrede van de EU, staat in het teken van de periode na de coronacrisis. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie): “Er is terecht veel aandacht voor jonge generaties en dus moet de aanpak van de klimaatcrisis hoog op de agenda staan.”

 

CORONACRISIS

Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, vindt dat Europa goed heeft geageerd op de coronacrisis. Van Dalen is het daarmee eens: “De digitale coronapas is nu in 42 landen in vier continenten in gebruik. De EU nam duidelijk het voortouw om op deze manier miljoenen mensen meer vrijheid te geven en de economie vooruit te helpen.”

KLIMAAT

Het is geheel terecht dat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar speech veel aandacht heeft voor het klimaat. Van Dalen: “We zien nu al met bosbranden, overstromingen en hoge temperaturen in Canada en Siberië, dat de aarde zucht in al haar geledingen. Geen tijd te verliezen dus: er zijn nu ingrijpende maatregelen nodig.”

Van Dalen vult aan dat het IPCC-rapport de autoriteit is op het gebied van klimaat: “Het rapport gaf aan dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Het is dus geheel juist en terecht dat de EU nu wetgeving heeft om de emissie in het jaar 2030 met 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Dit is essentieel!”

TECH

Von der Leyen kondigde tevens een New European Chips Act aan. Van Dalen: “We moeten de ontwikkeling van chips en andere hoogwaardige technologie binnen de EU stimuleren, want we zijn op dit moment afhankelijk van Azië. Dat schaadt onze soevereiniteit en dus is het goed dat de EU hier zelf het heft in handen neemt.”

ECONOMISCH HERSTEL

De Commissie wil het economische bestuur in de EU een stevige duw vooruit geven, maar volgens Van Dalen “ontslaat dat landen niet van de plicht om te blijven letten op de overheidsuitgaven en de noodzaak van hervormingen. Dat geldt ook voor Nederland waar de compleet ontspoorde woningmarkt hervormd moet worden”.

EUROPESE DEFENSIE UNIE

Von der Leyen benadrukt dat de roep om een Europees leger steeds groter wordt in de nasleep van de gebeurtenissen in Afghanistan. Van Dalen: “De Europese landen voldoen vrijwel geen van allen aan de NAVO-bijdragenorm van 2% bruto binnenlands product. De VS draagt 70% bij aan het NAVO-budget, wat ongeveer gelijk staat aan circa 4% van het BBP van dat land. Met dit in het achterhoofd is het ronduit vreemd om een Europese defensiemacht op te richten. Ik ben voor een sterke Europese pijler in de NAVO, met grotere (financiële) bijdragen, ook van Nederland.”

BIODIVERSITEIT

Met alleen de inzet van de Europese Unie kan de biodiversiteit niet behouden worden. Von der Leyen stelt daarom terecht dat globale slagkracht nodig is. Van Dalen: “Het is mooi te horen dat de Europese Unie bereid is meer te doen, zoals het verdubbelen van de externe financiering voor biodiversiteit voor de meest kwetsbare landen. Hierbij wordt verwacht dat de VS en de andere EU-partners ook meer inzet tonen. Ik hoop dat dit niet een gevalletje verwachtingsmanagement is, want met alleen het goede voorbeeld geven komen we er niet.”

RECHTSSTAAT

Von der Leyen stond vanmorgen ook stil bij de moord op Peter R. de Vries. De rechtsstaat staat onder druk in veel landen. Volgens Van Dalen is dat ook duidelijk te zien in landen als Polen en Hongarije: “De rechtsstaat in Europa garandeert onze vrijheid. Dat geldt ook voor Polen en Hongarije. En wie hier niet bij wil horen, moet voelen door boetes en kortingen op Europese fondsen.”

MENSENRECHTEN

Van Dalen vindt het tenslotte goed dat er ook aandacht is voor de mensenrechten in de Staat van de Europese Unie:  “Mensenrechten en godsdienstvrijheid zijn van levensbelang! De EU moet een stevig mondiaal beleid voeren om met behulp van handelsafspraken (het zogenoemde GSP+-beleid) de situatie van bijvoorbeeld gedwongen arbeid en geloofsonvrijheid krachtig te bestrijden. Laat er snel een nieuwe Speciale gezant godsdienstvrijheid komen die daar maximaal werk van maakt!”

Foto van Ursula von der Leyen: © European Union 2020 - Source : EP