Stemverklaring - tegen Europese promotie van abortus

freestocks-ux53SGpRAHU-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 24 juni 2021 om 19:45

Stemverklaring - tegen Europese promotie van abortus

De resolutie over de 25e verjaardag van de International Conference on Population and Development (ICPD25) uit grote zorgen over de achterblijvende ontwikkeling van vrouwenrechten, seksuele en reproductieve rechten en gendergelijkheid in veel landen, inclusief in EU-lidstaten zelf. De resolutie benoemt terecht problemen op het gebied van gezondheidszorg en sociale acceptatie, maar leest tegelijkertijd als een krachtig pleidooi voor het recht op abortus provocatus en tegen elk initiatief dat dit recht wil beperken. Daarom heb ik tegen deze resolutie gestemd.

 Seksuele en reproductieve rechten gaan niet alleen over abortus, maar ook over problemen zoals gynaecologische ziekten, vrouwenbesnijdenis, gender gerelateerd geweld en huwelijksdwang. Toch keren de opstellers van deze resolutie zich faliekant tegen zaken als verplichte bedenktijd en begeleiding bij abortus, en tegen schadelijke gendernormen en stereotypen. In de resolutie wordt de EU ertoe opgeroepen zich in het kader van ontwikkelingssamenwerking ook in te zetten voor het bevorderen van seksuele en reproductieve rechten en gezinsplanning.

Ik vind dat de EU door middel van ontwikkelingssamenwerking moet bijdragen aan de oplossing van serieuze problemen, die in deze resolutie zeker ook benoemd worden. Het promoten van de abortuspraktijk hoort daar beslist niet bij.