Stemverklaring - Rapport Matic

jill-sauve-CSlt2wHuNIk-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 24 juni 2021 om 19:45

Stemverklaring - Rapport Matic

Pril leven is het beschermen voluit waard. Daarom heb ik tegen de originele-, alsmede de EVP-resolutie over seksuele en reproductieve rechten gestemd. Beide koppelen abortus provocatus aan deze rechten en beide willen de seksuele en reproductieve gezondheid in de EU bevorderen, terwijl dit geen bevoegdheid is van de EU.

Vooral het rapport Matic is misleidend en buitengewoon omvangrijk. Misleidend omdat abortus een mensenrecht wordt genoemd, terwijl dat zo door geen enkel internationaal verdrag wordt erkend. Omvangrijk, mede omdat in een apart hoofdstuk uitgebreid wordt stilgestaan bij de gewetensbezwaren van medische beroepsbeoefenaars. Die worden zeer kritisch bejegend, “want de gewetensclausule mag de tijdige toegang van vrouwen tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg (lees: abortus) niet in gevaar brengen”. In het rapport ontbreken hoop en toekomst voor het ongeboren leven volledig.

De resolutie van de ECR-fractie steun ik daartegen wel voluit. In deze resolutie wordt duidelijk gemaakt dat abortus provocatus geen bevoegdheid is van de Europese Unie, dat abortus geen internationaal erkend mensenrecht is, dat gewetensbezwaren voor zorgmedewerkers een recht is en dat de formulering en implementatie van seksuele voorlichting uitsluitend een nationale bevoegdheid is. Deze compacte resolutie slaat de spijker op zijn kop!