Speech: Rapport Matic over seksuele en reproductieve gezondheid is misleidend

jill-sauve-CSlt2wHuNIk-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 23 juni 2021 om 21:45

Speech: Rapport Matic over seksuele en reproductieve gezondheid is misleidend

Het rapport Matic is overbodig want de Europese Unie is niet bevoegd wat betreft wetgeving over abortus provocatus.

Het rapport is ook misleidend want abortus is geen mensenrecht. Daarentegen wordt het recht op leven wél expliciet beschermd, zie artikel 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Ook is de zeer eenzijdige kritiek van het rapport op gewetensbezwaarden in de gezondheidszorg onjuist. Dit is een trap na tegen doktoren en verpleegkundigen die hun werk gewetensvol willen doen.

Ik mis in het rapport hoop en toekomst die de lidstaten moeten bieden aan vrouwen die afzien van abortus, en een kind tóch geboren laten worden. Ook geen woord in het rapport over de verantwoordelijkheden die vaders hebben.

Kortom, dit rapport kan de prullenbak in, het is onbegrijpelijk dat het hier op de agenda is gekomen.