Stemverklaring - Rapport Boeselager over de geschatte inkomsten en uitgaven Europees Parlement 2022

photo-1577563682708-4f022ec774fb.jfif
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 29 april 2021 om 09:07

Stemverklaring - Rapport Boeselager over de geschatte inkomsten en uitgaven Europees Parlement 2022

Als het aan de Begrotingscommissie van het Europees Parlement ligt, stijgt de begroting van het Parlement volgend jaar met 2,4%. Ik vind dat deze stijging niet uit te leggen valt nu we aanzienlijk minder reis- en verblijfkosten maken, omdat we al zo lang thuiswerken en dat in de toekomst in een behoorlijke mate ook blijven doen. Daarom heb ik tegen het rapport Boeselager van de Begrotingscommissie gestemd.

Hoewel het percentage van 2,4% vergelijkbaar is met stijgingen in eerdere jaren, zijn de omstandigheden nu fundamenteel anders. Door de pandemie werken collega´s, medewerkers en medewerkers van de griffie veel meer vanuit huis. Dit zou moeten resulteren in aanzienlijke kostenbesparingen, bijvoorbeeld waar het gaat om reis- en verblijfkosten of energieverbruik. Hoewel het rapport Boeselager het werken op afstand wel aanmoedigt, blijven dergelijke begrotingsposten nagenoeg gelijk. Dit moet en kan anders.

In plaats van bedragen uit voorgaande jaren aan te houden of iets te verhogen bij wijze van indexering, moet het Parlement duidelijke doelen stellen waar het kan besparen op kosten. De reiskosten en vergoedingen van leden en hun medewerkers kunnen makkelijk met een bepaald percentage naar beneden bijgesteld worden, nu thuiswerken het nieuwe normaal wordt. Het Parlement beroept zich er graag op rechtstreeks door de burgers gekozen te zijn. Het zou dan ook wel wat voorzichtiger om mogen gaan met de belastingcenten van diezelfde burgers.