Stemverklaring - COVID-19-certificaat

caroline-selfors-r2jpr8MDw0I-unsplash.jpg
Peter van dalen_profielfoto
Door Peter van Dalen op 27 april 2021 om 13:59

Stemverklaring - COVID-19-certificaat

Het EU COVID-19-certificaat is erg belangrijk om het intra-Europese grensverkeer voor personen en goederen weer mogelijk te maken. Ik heb daarom voor invoering van dit document gestemd. Gesloten grenzen veroorzaken momenteel veel problemen voor bijvoorbeeld de internationale handel (denk aan vrachtwagenchauffeurs die nu veelal met moeite grenzen over kunnen), diplomatie en andere sectoren zoals grenswerkers en internationale studenten.

Het certificaat geldt niet alleen voor vaccinatie, maar ook voor herstelden en negatief geteste personen. Oftewel, indien een reiziger kan aantonen hersteld te zijn van een COVID-19-besmetting (die test is in ontwikkeling), of een negatieve testuitslag heeft, kan die betreffende persoon met het certificaat een Europese grens over. Vaccinatie blijft dus een vrije keus, want er zijn twee alternatieven om toch het certificaat te krijgen.

We worden juist zonder een Europees certificaat stevig begrensd. Op dit moment zijn buitenlandreizen immers vrijwel onmogelijk. Daarnaast is een Europese benadering voor deze situatie nodig, want anders krijgen we binnen de Europese Unie 27 verschillende benaderingen. Basis voor het certificaat zijn de besluiten van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) over vaccins die zijn goedgekeurd.

Ik beschouw het certificaat als een goede, hoopvolle bijdrage niet alleen voor onszelf, maar ook voor de (internationale) omgang met onze medemensen.